какво да облечем за бизнес вечеря

Какво да си облечем за бизнес вечеря | 10 dresses for different occasions – business dinner

какво да облечем за бизнес вечеря 1

Дали работиш в корпоративна среда или си имаш собствен бизнес, винаги се налага да си подготвена със специален тоалет за важна бизнес вечеря. Голяма част от клиентите идват от лични срещи и неформални запознанства, и много договори се решават покрай вкусна вечеря и качествени напитки. Изисканите ресторанти с миниатюрните, добре презентирани храни, елегантния интериор и излъсканите до блясък прибори, вървят ръка за ръка с тоалет, в който се чувстваш удобно, като същевременно запазиш класическия, изтънчен стил.

Изборът на рокля е от особено значение както, за да направиш добро впечатление, така и да покажеш вътрешното си усещане и преценки за изискванията на конкретната ситуация. Често, тези вечери са сериозно, добре завоалирано изпитание, в което дрехите и аксесоарите играят главна роля. Изборът на рокля измежду други тоалети е почти интуитивен – показва женственост, стои далеч от строгите делови костюми, и най-важно – позволява на отсрещната страна да те види в друга светлина. Каква рокля да избереш? Най-важното са кройката и силуета – прибрани, изчистени линии, които само леко побутват въображението без да изваждат всичко на показ. Дължина до или малко над коляното е подходяща, леко V-образно деколте, но не много дълбоко, къси или 3/4 ръкави. След тях се нареждат материите и металните елементи – според бюджета, винаги трябва да се стремим към най-добрата възможна материя. Евтиният полиестер си личи от километри. Коланът, копчетата и катарамите трябва да са с премерена големина, не много натрапчиви и по-скоро с допълващ роклята ефект, от колкото да са център на вниманието. Не на последно място е и възможността, която роклята дава да си хапнеш без притеснението, че ще се спука по шевовете. Особено подходящи в случая са роклите с колан на талията, които успешно прикриват вечерята.

какво да облечем за бизнес вечеря 7

какво да облечем за бизнес вечеря 2

какво да облечем за бизнес вечеря 3

Роклята, която аз избрах е отново на H&M. Самата тя е доста достъпна в ниския ценови сегмент, но комбинирана с дизайнерските чанта и обувки на Michael Kors изглежда много шик и в пъти по-скъпа отколкото в действителност е. Защо е подходяща:

  • едноцветна, но с характерна структура на плата и подплата, за по-тежко падане;
  • изчистена кройка, с която подчертаваш талията, но криеш стомаха;
  • почти незабележими детайли – стопери на колана, копчета, които не разсейват събеседника;
  • подходяща както за топло време, така и за транзитния период между лятото и студа;
  • удобна за уверено вървене и хапване

Имам особен пресантимант към тази рокля в нейния кобалтово-син цвят. Почти цялата синя гама е известна с успокояващия и благотворен ефект. Именно това подсъзнателно въздействие искаме да постигнем при неформални делови разговори – спокойствие, доверие, тихо, но авторитетно присъствие, поставяне на акцент върху разговора и храната, и в крайна сметка – върху положителния бизнес резултат.


какво да облечем за бизнес вечеря 4
Whether you work in a corporate environment or have your own business, you should always be prepared fashion-wise for an important business dinner. A large number of customers come from personal meetings, networking events and informal dining, and many contracts are decided over delicious meals and quality drinks. Fine restaurants with miniature, well-presented food, elegant interiors and glossy utensils go hand-in-hand with a comfortable, stylish outfit while retaining the classy, ​​sophisticated style.

 Choosing a dress is especially important to make a good and lasting impression, and to show your judgment about the requirements of the particular situation. Often, these dinners are a serious, well-concealed challenge, in which clothes and accessories play a major role. Choosing a dress among other outfits is almost intuitive – a dress shows femininity, stands away from the strict business suits, and most importantly, allows the other side to see you in a different light. Then, what dress to choose? The most important thing is the cut and the silhouette –  modest, clean lines that only gently provoke the imagination without putting everything out. Length-wise – up to or slightly above the knee is appropriate, neckline – slightly V-shaped, but not very deep, short or 3/4 sleeves. Then it’s the materials and the metal elements – according to the allocated budget, we must always strive for the best possible ones. The cheap polyester is visible even to the untrained eye. Belts, knobs and buckles should be of a measured size, not too intrusive, but rather with a complementary effect to the dress, to avoid distractions. Last but not least is the stretching possibilities of the dress to accommodate a food baby. After all, even in minimal quantities you should be able to eat and feel comfortable doing so. Especially suitable in this case are the cinched in at the waist dresses that successfully conceal dinner.

какво да облечем за бизнес вечеря 5

какво да облечем за бизнес вечеря 6

The dress I chose is an H&M number again. It is quite affordable, being in the lower price segment, but combined with the Michael Kors designer bag and shoes, it looks very chic and way more expensive than it really is. Why it works:

  • one solid color, but with a nice texture to it and substantial lining, for a better drape and fit;
  • a clean cut that emphasizes your waist, but hides your stomach;
  • almost inconspicuous details – stoppers on the belt, buttons that do not distract the interlocutor;
  • suitable for both warm weather and the transit period between summer and fall/winter;
  • comfortable for confident walking and eating-friendly

I hold special love for this dress due to the vibrant cobalt-blue color. Almost all of the blue range hues are known for their soothing and calming effects. It is precisely this subconscious impact that we want to achieve in informal business conversations – calmness, trust, quiet but authoritative presence, emphasizing on the conversation and food, and, ultimately, on the positive business outcome.

No Comments

Leave a Reply