Как да си изберем дизайнерска чанта | How to choose a designer handbag

Признавам си, че чантите са ми слабост. И мога да се обзаложа, че изобщо не съм единствена. Много момичета и жени инвестират сериозни средства в дизайнерски чанти, като бавно, но сигурно си създават добре подбрани и обичани колекции. Определението дизайнерска чанта в нашите географски ширини е доста разтегливо – може да се простира от Zara до Chanel, в зависимост от личния финансов аршин, с който мерим. За мен то е от Furla до Hermes, като напоследък съм се фокусирала върху по-скъпите брандове и има няколко чанти, които бих искала да притежавам, обичам, ползвам с години и евентуално – предам на някого в семейството си. 

Да кажа, че купуването на дизайнерска чанта е лесно ще бъде пълна лъжа. Не е нито лесно, нито бързо, имайки предвид високите цени и времето и усилията, които са нужни, за да направиш правилен и информиран избор.

Казвайки това, трябва да споделя, че съм се спряла на една, на пръв поглед семпла чанта на Yves Saint Laurent, която в своята простота на дизайна, непретенциозност, липса на изваждащи очите лога, се превърна в любов от пръв поглед. Чантата е в ниския ценови сегмент за марката, но все пак е безумно скъпа за това, което е. Двата гласа в главата ми “купи я” и “да не си се побъркала” се бореха непрекъснато и почти винаги вторият надделяваше. Исках да съм сигурна, че инвестирайки точно в тази чанта, тя ще бъде най-правилното парче от моя гардеробен пъзел. Какво направих:

  • Проучване – използвах малко от моето лично време за четене и гледане на ревютата за чанти – както непосредствено след покупката, така и след продължително използване. Старах се да търся мнението на хора с подобен на моя начин на живот, които носят 13″ лаптоп, работни документи A4, разнообразие от дреболии, най-малко два калъфа за очила, храна от всякакъв вид и различни портмонета. Интересувах се от товароносимостта, дълготрайността на чантата, качеството на изработката, затварянето, удобството на дръжките при продължително носене, степента на достъпност на съдържанието и цялостното усещане при използването й. Гледах десетки видеоклипове в YouTube, докато ходех на бягаща пътека във фитнеса, за да усетя по-добре чантата – кожата, дръжките, дължината, височината и теглото, съпоставена срещу различни по размер дами. Всичко това ми помогна да си изградя критична маса от чисто технически познания и да придобия представа дали чантата може да отговори на специфичните ми нужди.
  • Личен преглед – не винаги е възможно да отидеш и физически да видиш чантата, която харесваш. Но прегледът “на живо” за мен е от определящо значение. Помага да преосмислиш колебанията си и да придобиеш реална представа как се усеща в действителност. Аз имах удоволствието да отида до бутика на YSL в Италия, да я видя, пипна, пробвам и реша дали е моята. Винаги се старайте да пробвате чантата дори и само за 5 мин. – преживяването носи толкова много важна информация, която идва от вътрешното ни усещане и ни кара да разберем дали чисто зрителните ни възприятия са били прави. А и винаги има един елемент на вярване на вътрешното ти усещане – или е любов от пръв поглед или просто не е за теб.

  • Използване на “дубликати” – ако неустоимо привлекателната дизайнерска чанта е доста тренди, или е два остри завоя от личния ти стил до момента, най-разумна остава инвестицията в т. н. “дизайнерски дубликати”. Не става въпрос да си купиш евтина реплика на RADA вместо на PRADA, а става дума за това да инвестираш в чанта със сходни параметри. Като моят Fossil – преди да отидем Италия /бяхме там в края на Май/, бях решила да тествам желанието си за чантата на YSL, като купя подобна по вид чанта на друга, доста по-евтина марка. Късметът ме съпровождаше в магазина на Fossil където кротко стоеше тази прекрасна червено-винена чанта, отговаряща напълно на всичките ми критерии за “дубликат” на YSL – мека като масло кожа, тънки, но здрави дръжки, едно единствено отделение вътре, придружено със закачено на каишка портмоне, единична магнитно-копчена закопчалка, сурова, почни необработена кожа от вътрешната страна, елегантно, почти незабележимо лого и миниатюрен талисман – ключ, който не се набожда на очи. И черешката на тортата – чантата, чиято оригинална цена беше 130 Евро беше намалена на 50% и аз имах талон за допълнителна 30% отстъпка. На практика купих чантата за частичка от цената, което беше истински удар, предвид естествената кожа, качеството на материалите и изработката и двата й цвята, които я правят подходяща както за лятото, така и за зимата. Вече повече от месец е неотлъчно до мен. Не е имало ден, в който да съжалявам, че съм я купила. Смятам я за перфектна за моя начин на живот и съм напълно убедена, че дизайнерската версия на YSL ще има същия успех в носенето, както и тази. Нямам абсолютно никакви колебания, че парите ще бъдат вложени разумно и съотношението “цена-носене” ще бъде супер ниско.
  • Магазини – когато става въпрос за дизайнерски чанти цената винаги е определящ фактор. Различните магазини продават марките и стоките на различни цени, и е от особено значение да се направи предварително проучване къде е най-изгодно даден артикул да бъде закупен. Аутлетите са на първо място по цена, особено когато става въпрос за класически, доказали се във времето модели – често могат да се намерят стари колекции на добри цени, но това изисква както време, така и физически да си на правилната локация. Логистично не винаги е възможно да посетиш аутлет, който има точно тази марка, която търсиш, а и винаги има риск да няма точно твоята чанта. Тогава най-правилният избор е онлайн пазаруването – съществуват доста сайтове с добра репутация, освен тези на самите марки, като www.netaporter.com, www.mytheresa.com, www.farfetch.com, www.luiusaviaroma.com и др., които доставят до България и имат страхотни политики по отношение на връщането на стоки. В допълнение правят по няколко намаления в годината, които ориентировъчно са известни – можеш да си определиш сумата за чантата и просто да чакаш разпродажбите да светнат. Друг изпробван и работещ трик е да сложиш артикулът в кошницата си и да затвориш сайта. Периодично по имейл ти напомнят, че чантата стои в кошницата ти без да е закупена. Ако и тогава няма движение, сайтовете пускат специално за теб, индивидуални промо кодове за намаление, които можеш да използваш за покупката си. По този начин те стимулират да направиш последната крачка и да се сдобиеш с мечтаната чанта. Лично аз съм получавала между 10% и 20% кодове за отстъпки, които са били точното камъче, което обръща каруцата. Ако все пак нещо се обърка и след 2-3 дни продължаваш да имаш лошо чувство и съжаляваш за покупката си – просто връщаш чантата и си получаваш вложените средства обратно.

Истината е, че дизайнерските чанти са привилегия. Не всеки си ги купува, но за останалите са символ на усилената работа, напредъка в кариерата или разрастването на собствен бизнес. За мен са символ на това да си мотивиран, целеустремен и дисциплиниран в работата или бизнеса. Всяка чанта, която притежавам има собствена история и е пряко свързана с превзет връх. Сигурна съм, че след YSL ще дойде ред и на Chanel. Само небето е таван.

P. S. И както обикновено – хиляди благодарности на Пламен Иларионов за прекрасните снимки.


To be perfectly honest, I am a huge fan of handbags as they are my weakness. And I can bet that I’m not the only one. Many girls and women invest serious amounts in designer bags, slowly but surely creating well-chosen and loved collections. The definition of a designer bag in our latitudes is quite stretchy – it can range from Zara to Chanel, depending on the personal financial scales we measure with. For me, it is from Furla to Hermes, and recently I’ve been focusing on the more expensive brands, and there are a couple of bags I’d like to own, love, use for years, and eventually, leave to a younger family member.

To say that buying a designer bag is easy would be a complete lie. It is neither easy, nor quick, given the high prices and the time and efforts needed to make the right and informed decision.

Having said that, I must admit that I have settled on a seemingly simple Yves Saint Laurent bag, which, in its simplicity of design, unpretentiousness, lack of huge logos, has turned into love at first sight. The bag is in the lower price segment for the brand, but it is still insanely expensive for what it is. The two voices in my head “buy it” and “you must be totally crazy” were fighting constantly and almost always the second prevailed. I wanted to make sure that by investing exactly in this bag, it would be the perfect fit to my lifestyle and wardrobe. What I did:

  • Research – I took a little out of my personal time for content research on bag reviews – both at purchasing and after extensive use. I tried to look for opinions of people with similar lifestyle to mine – who carry a 13″ laptop, work papers A4, a variety of bits and bobs, at least two sun-glass cases, food of all kinds and various purses. I was interested in the carrying capacity, the durability of the bag, the quality of the craftsmanship, the closure, the convenience of the handles for long wear, the degree of the content accessibility and the overall feeling when using it. I watched dozens of videos on YouTube while I was fast-walking on the treadmill at the gym in order to better comprehend the bag – the leather, the handles, the length, height and weight, against different body sizes. All this has helped me build a critical mass of purely technical knowledge and gain a sense of whether the bag could meet my specific needs.
  • Personal Review – It’s not always possible to go and physically check the bag you like. But it proved to be of essential value. It helps to rethink your hesitations and get a real idea of ​​how it feels in your hands. I had the pleasure of going to the YSL boutique in Italy, trying it on and deciding if it was mine. That experience, even if it is just for brief 5 minutes will give you an invaluable insight. And there is always the element of trusting your gut – it should be “the hell, yes” or “no”.

  • Using “dupes” – if the irresistibly attractive designer bag of your desire is quite trendy, or it is two sharp curves away from your personal style, the most reasonable thing to do remains the investment in the so called “designer dupes”. It’s not about buying a cheap RADA instead of PRADA, but it’s about investing in a bag with similar parameters. Like my Fossil bag – before I went to Italy /we were there at the end of May/, I had decided to test my desire for the YSL bag by buying a similar bag of another, much cheaper brand. The luck was by my side at the Fossil store where this lovely red-burgundy bag was waiting for me, while meticulously meeting all of my YSL duplicate criteria – buttery soft leather, slim but sturdy handles, a single compartment with strap pouch attached inside, single magnet-clasp fastener, raw internal leather, elegant, almost imperceptible embossed logo and miniature charm. On top of all that, the bag was 50% off of its original 130 Euro price tag and I had a coupon for an extra 30% discount. I actually bought it for a fraction of the price, which was a real steal, given the leather, the quality of the materials and the workmanship, and double colors that make it suitable for both summer and winter. I have been wearing it non stop for over a month now and there has not been a single day I regretted buying it. It is the perfect fit for my lifestyle and I am fully convinced that the design version will have the same success as this one. I have absolutely no hesitation in investing in the YSL one and I am sure the price per wear will be incredibly low.
  • Retailers – when it comes to designer bags the price is always a determining factor. Different stores sell brands and goods at different prices, and it is particularly important to make a preliminary research where is the most affordable place to buy an item. Outlets are the first contenders, especially when it comes to classic, timeless models – often old collections are sold at good prices, but it takes both time and physical presence to be at the right location. Logistically, it is not always possible to visit an outlet that has exactly the brand you are looking for. Then the second best choice is online shopping – there are a lot of reputable sites like www.netaporter.com, www.mytheresa.com, www.farfetch.com, www.luisaviaroma.com and others which deliver to Bulgaria and have great return policies. In addition, they make several sales during the year, which are of fairly predictable timing – you can set a certain amount for a bag aside and then simply wait until it is reduced. Another tried and tested trick is to put the item in your basket and close the site. E-mails periodically remind you that the bag is in your basket without being purchased. If there is no movement, the sites will give you special discount promotions that you can use for your purchase. This stimulates you to take the last step and get your dream bag. Personally, I’ve received between 10% and 20% discount codes, which were the exact small thing that triggered the bullet. If anything goes wrong and after 2-3 days you still have a bad feeling and feel sorry for your purchase – just return the item and get reimbursed. It is that simple.

Truth is, designer bags are a complete privilege. Not everyone buys them, but for the others they are a symbol of hard work, career advancement, or expansion of their own business. For me, they are the epitome of being motivated, purposeful and disciplined in my line of work. Each bag I own has its own story and is directly related to a particular milestone. I’m sure after YSL, Chanel will come. As cliche as it sounds, only the sky is the  limit.

P. S. As per usual – heartfelt thanks to Plamen Ilarionov for the fabulous photos.

No Comments

Leave a Reply