любими български модни марки - ДИКА 1

Любими български модни марки – ДИКА

любими български модни марки - ДИКАБългария е световно известна дестинация за производство на ишлеме, особено в шивашката индустрия. Не е тайна за никого, че тук се правят дрехи, чанти и обувки за най-големите модни марки. Ишлемето е станало национален стандарт и много малко са шивашките дружества, които все пак са се осмелили да пуснат собствена модна линия, която да развиват и продават на българския пазар.

Много е лесно да харесваш брандове доказали се с качество и стил като Max Mara и Hugo Boss /и двете се произвеждат в България/, заради отличните кройки, прекрасните материи и вниманието към детайлите. По-трудно обръщаме внимание на българските модни марки, които плахо се опитват да си намерят място на националната ни фешън карта. Като блогър и като човек, който обича добре скроените и ушити дрехи няма как да не отдам заслуженото внимание на малкото ми любими български модни марки.

любими български модни марки - ДИКА 1

“ДиКа Стил” ООД позната с търговската си марка ДиКа/DiKa е създадена през 1982 г. като производител на дамско облекло. Към настоящия момент фирмата разполага с множество търговски обекти на добри локации в големите градове – София, Пловдив, Велико Търново и др., както и няколко магазина в чужбина. Колекциите им предимно се съставляват от изчистени официални и спортно-елегатни дрехи, изработени от качествени платове, с безупречни линии и кройки, изпълнени до съвършенство. Дори и набитото око на опитен шивач не може да засече и 2 мм. разлика  между шевовете. Лично за мен е истинско удоволствие да нося техни дрехи и този зимен сезон инвестирах в тъмно-синьо палто с висока яка и колан, леко вталено и с удивително елегантна линия.

Купих го от магазина във В. Търново когато навън беше 38°С с ясното съзнание, че ще се превърне в стълб на бизнес тоалетите ми през студените месеци. Изработено е от вълнен бленд, ултра леко и топлещо, със скрити вътрешни джобове и копчета, лишено от излишна орнаментика, съвършено в изчистените си линии и модел. За моята височина от 164 см. нося размер 38/44 БГ и платих почти 250,00 лв. пълна цена. В момента палтото е намалено със 100 лв. и е налично все още в някои останали размера в магазинната мрежа.

Когато инвестирам пари в дрехи, винаги смятам съотношението “цена-качество-брой на носенията”. В този случай, въпреки относително високата цена смятам, че инвестицията си е заслужавала от гледна точка на:

  • палтото е връхна дреха, която на практика можеш да носиш всеки втори ден с различни тоалети;
  • притежава класическа кройка, която няма да излезе от мода и ще ползваш години наред;
  • материята е достатъчно качествена, за да издържи на дъжд, сняг и общи лоши метеорологични условия без да изгуби форма или да се повреди непоправимо;
  • позволява различни комбинации с други връхни елементи като допълнителни яки, жилетки с косъм, пончота и шалове;

Магазините на ДиКа изобилстват от палта, сака, костюми, поли, рокли, блузи, дори и чанти, които са много подходящи за работа в офис и за изграждане на качествен бизнес гардероб, дори и да е малко от формалната му страна. Най-хубавото на дрехите е, че са като пъзел и позволяват да влизат в десетки комбинации помежду си. Всички тези преимущества правят марка ДиКА една от любимите ми български модни марки.

Кои са вашите?

P. S. Както обикновено, прекрасните кадри са дело на Пламен Иларионов – с благодарност, че ме събуди сутринта и показа безкрайна търпеливост и талант!


Bulgaria is a world-famous destination for CMT production, especially in the sewing industry. It’s no secret to anyone that here clothes, bags and shoes are being made for the biggest fashion brands. The CMT has become a national standard, and very few are the tailoring companies that dared to launch their own fashion labels on the Bulgarian market.

We tend to fall in love with high-quality brands that offer superb garments, such as Max Mara and Hugo Boss (both produced in Bulgaria), because of the excellent cuts, the wonderful fabrics and the attention to detail. Not to mention their world-wide status and popularity, making them heavily presented on the global fashion map. It is only natural that Bulgarian fashion brands fall into the margin spaces, and are often left overlooked at the expense of  ZARA, H&M, Asos and others, while they are fighting hard to find the much deserved place. As a blogger and as a person who loves well-tailored pieces, I can not help, but pay attention to a number of wonderful Bulgarian fashion brands that became my favorite.

 

Today first, we will put in the spot light DIKA STYLE Ltd, known under its trademark DiKa. It was established in 1982 as a manufacturer of women’s clothing. At present, the company managed to create and sustain a good network of physical stores on good locations in the big cities – Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo, etc., as well as to settle several shops abroad. Fortunately, they do offer e-commerce for those of us who tend to shop in pj’s, a messy bun and in bed. Their collections consist mainly of business-formal and business-casual clothes of high-quality fabrics, with flawless lines and cuts made to perfection. Even the trained professional eye of an experienced tailor can not detect even a 2 mm. difference between seams. Personally speaking, it’s a real pleasure to wear their clothes, and this winter season I invested in a gorgeous belted navy coat with a high collar and belt and with an amazingly elegant line to it.

I bought it from the store in Veliko Turnovo when the outside temperature hit 38 °C with the clear idea that it will become a pillar staple in my business outfits come the colder months. It is made of a wool blend, ultra light-weight, but warm, with hidden internal pockets and buttons, lacking any ornamentation, stunning in its simplicity. For my height of 164 cm. I wear size 38/44 BG and I paid almost 250.00 BGN for full price. Currently the coat is on sale for 100 lv. less and is still available in some sizes in the stores network.

When I invest money in clothes, I always think of the price per wear ratio. In this case, despite the relatively high price, I believe that the investment is worth it in terms of:

– the coat is a piece of outerwear, which you can practically wear every second day with different outfits;
has a classic cut that will not go out of style for years to come;
– t
he material is of sufficient quality to withstand rain, snow and general bad weather conditions without losing shape or getting damaged irreparably;
allows for different combination with other garments, such as fur collars and vests, ponchos and scarves;

All DiKa stores are full of coats, jackets, suits, skirts, dresses, blouses, even handbags that are very suitable for office work and for building a quality business wardrobe, even if it is on the more formal side. Their biggest advantage is that they are like puzzle pieces and allow to enter into dozens of combinations with each other. All these qualities make DiKa one of my favorite Bulgarian fashion brands.

And what are your favorite Bulgarian fashion brands?

P. S. As per usual, in the rare occasions when I am in front of the camera, the amazing pictures are done by the uber talented and patient Plamen Ilarionov.

No Comments

Leave a Reply