мини чанта

Michael Kors мини чанта | Going hand bag minimal

Свикнала съм от години да нося голяма дамска чанта, в която има основни неща за всекидневно оцеляване – портфейл, ключове, гримове, мини четка за коса, лаптоп, телефон, зарядно, бележник, поне 3 полу-разглобени химикалки, гримове, триста хвърчащи листчета, всякакви визитни картички, дъвки.

Списъкът е безкраен и в различните дни включва дрехи, красиво стърчащи франзели, нагризан червен шоколад Линдт, усърдно затворен буркан със супа, някакъв зарзават, загъната в кафява амбалажна хартия важна украса за вкъщи, книга или Киндъла, козметика, която тежи сто тона, салам “Бургас” от онези най-дългите, дето ги продават в Метро, някое щастливо откраднато пакетче чай и един куп други скъпоценности, които придават на чантата ми неповторим чар и стил достоен за разказ на Чудомир. Та тази същата чанта, в която май само златна рибка не се е побирала, се мъдри на рамото ми в доста голяма част от деня и тежи здраво. В сладката комбинация от 10 часов работен ден пред компютъра си заслужих схванатия гръб, болния кръст и рамо. Да не говорим, че хич не е shopping friendly. Та, казвайки това, сега имам удоволствието да ви покажа как намалих съдържанието на целия този инвентар до няколко наистина важни неща в едно малко пространство. От голяма торба на Fossil до мини чанта на Michael Kors. Браво на мен!

мини чанта

мини чанта

мини чанта

For years, I was used to bringing a large bag full of daily survival essentials – wallet, keys, makeup, mini hairbrush, laptop, phone, charger, notebook, at least 3 semi-dismantled pens, make-up, a hundred loose papers, various business cards, chewing gum.

The list is endless and on different days include clothes, loaves of French bread, nibbled red Lindt chocolate, diligently closed jar with soup, greenery, important decoration for home, wrapped in brown paper, a book or a Kindle, cosmetics, weighing one hundred tons, salami “Burgas”  – the longest one, sold in Metro, a happily stolen tea bag and a bunch of other knick-knaks that give my bag the unique charm and style worthy of its own story. So this same bag, which seems to only lack a goldfish, sits on my shoulder pretty much every day and weighs a ton. With the sweet combination of a 10-hour work day, spent in front of the computer I earned back and shoulder pain. Not to mention that the bag size is not shopping friendly. That being said, now I have the pleasure to show you how I reduced the content of my tote bag to a few really important things in a small space. From the large Fossil bag to the mini Michael Kors bag. Well done, me!

No Comments

Leave a Reply