Селски пазар 7

Селски пазар | Car boot

Селски пазар 1

Когато заговорим за англичаните, и изобщо за чужденците от западна Европа, някак си лесно им приписваме предприемачески дух, който доста пъти се проявява на практика в различни по вид бизнеси, които тe успяват да създадат в България и да направят успешни. Къмпинг Велико Търново, локализиран в с. Драгижево, което е на по-малко от 15 км. от старопрестолния град по пътя за Варна е един ярък такъв пример. Създаден и стопанисван от семейство Ник и Ники Кинсън, къмпингът е райско кътче в “средата на нищото”, което е посещавано и обичано от мнозина. А това е сигурен белег за техния успех, имайки предвид силната конкуренция на небезизвестното с. Арбанаси, намиращо се на 12-13 км. от Драгижево. Нищо не е спестено или непремислено на къмпинга – чудесна инфраструктура, която се слива с красивата околна среда без да я превзема. Дори и за глезени принцеси като мен, които са по-скоро all inclusive момичета, отколкото палатки, огън и подобни, мястото е повече от идеално. Широко, просторно, с изумителна гледка, чист басейн, от който птичките тайно пият вода, множество парко места за каравани и палатки, снабдени с електричество и вода, кухня, бани, места за хапване и дори перално помещение. Какво повече му трябва на един номад? Специални инициативи бих казала аз. В типичен английски стил, семейство Кинсън организират всеки топъл месец от годината специален “Селски пазар” тип гаражна разпродажба, на който отварят вратите си за всякакви продавачи срещу такса от 5 лв. Можеш да продаваш каквото ти душа иска с изключение на храна и напитки, тип каравана, понеже те си имат мини ресторантче. Но можеш да продаваш примерно домашни сладки, сирене, мляко, кашкавал, мед. Списъкът е дълъг и трудно изчерпателен.

Селски пазар 2

Селски пазар 3

Селският пазар привлича всякакви хора, но най-вече има функцията да концентрира на едно място интересни екземпляри от чуждестранната диаспора в България. 70% от посетителите и продавачите са чужденци. Интелигентни и интересни, всеки с лична история, богат опит в странстване, купища пътешественически истории, нестандартна работа или бизнес. Да бъда част от селския пазар за мен беше важен приоритет. Как успях да се организирам и да се побера в него все още не ми е ясно. Между работата /която за моя радост продължава да се разраства и да става все по-успешна/, почивката в Анталия миналата седмица и допълнителните ангажименти, участието ми като продавач висеше на косъм. Но, успях, макар и късно в Неделя сутринта на 25 Юни 2017 г. да разпъна готината си бяла закачалка от Икея, която е гордо притежание на всеки себеуважаващ се блогър, да разтворя торбите си и да си изложа стоката. Да продаваш, обаче, изобщо не било лесно. Първо сахарската жега силно ограничи посетителите, второ липсата на сянка ме караше да се топя в собствен сос. Етикетите и опаковките, които поръчах преди повече от месец от aliexpress.com заедно с калъфки за телефона ми с Мики и Мини Маус все още не бяха пристигнали. И продължава да ги няма! Та трябваше да се справям с подръчни средства. Нещо, което никак не обичам. Или правя нещата професионално, така както трябва, или не ги правя.

Участието ми в селския пазар, обаче, си заслужаваше дори и в половинчат вид. Вярно, продадох само една супер скъпа чанта и абсолютно нищо друго, на за сметка на това се запознах със страхотни хора: един холандец, чието име не мога да възпроизведа, Анди, Елизабет от Драгижево и един куп други супер любезни, умни и отворени за разговори и бизнес чужденци. Както се казва – никога не знаеш колко зайчета чакат зад храста.

Селски пазар 4

Не можеше да отида на пазар и само да продавам, нали? Трябваше и аз да допринеса за приходите на останалите колеги-продавачи и по стечение на обстоятелствата, съседът до мен, симпатичен англичанин продаваше не само интересни английски храни, директно внесени от Обединеното кралство, но и съвсем нови книги на английски, при това пресни, пресни заглавия от списъците на бестселърите. По 5,50 лв. парчето! Няма такава цена! Нито такава селекция поне в  радиус от 100 км. около моята централна България. За човек като мен, който е горд притежател на истинска англоезична библиотека с над 150 заглавия в хартиен вид, да имам възможността да си купя нови книги на такава ниска цена си беше истински джакпот. Сега на нощното шкафче кротко стои започнатата книга на James Patterson – London bridges. Но това, приятели не е всичко! Англичанинът /хиляди извинения, че не разбрах името му/ има собствена интернет страница http://englishpaperbacks.com, на която са публикувани наличните книги, които могат да бъдат изпращани по куриер до всяка точка на държавата ни. Освен чисто нови книги продава и елегантно използвани, но в отлично състояние, както и най-различни поздравителни картички по 1,00 лв., списания с кръстословици по 3,00 лв. и набор от храни както писах по-горе. За моя най-голяма радост има и доста детски книги, които започват от 2,60 лв.

Селски пазар 5

Продавачите са разнообразни и по характер и по стока. Можете да намерите прясно домашно сиренце, качествено бяло и червено вино, интересни дрехи, предмети на изкуството, често дори ръчно произведени. За всички любители на вещите втора ръка /и аз между тях, даже мисля да направя отделен пост по случая/ е истинско удоволствие да гледаш, избираш и купуваш. Тъй като къмпингът разполага с образцов басейн, обикновено всяка такава разпродажба завършва в него. Потиш се на пазарлъка и после релаксираш в прохладната вода. Трябва да отбележа железните правила, които властват в къмпинга. Басейнът има 60 места капацитет, който не може да се надвишава, т. е. спират да пускат нови клиенти, когато достигне максимума. В тази връзка е най-удачно да направите предварителна резервация особено за почивните дни, и когато сте повече от 3 човека. Приемат резервации по телефона или като съобщение във Facebook. Правилата важат и за работното време – от 10,00 ч. до 20,00 ч. вечерта е допустимо да се къпеш след това любезно те канят да излезеш от водата. Излишно е да споменавам нивото на чистотата и поддръжката на площите. Не прилича на типичния “селски” басейн с 1000 човека вътре, купища празни чаши и бутилки от алкохол, небрежно захвърлени във всякакви посоки.

Селски пазар 6

Несъмнено, обаче, настрани от инфраструктурата и добрата храна, мястото и селския пазар си остават най-ценни, заради контактите с интересни личности, които можеш да срещнеш там. Лично аз се запознах с Анди Фоулкнър от http://www.laser–show.com/, който е специалист по 3D mapping, лазерни шоу програми и подобни. Нямам търпение да науча повече за интересния му бизнес следващата седмица когато ще ми е на гости.

Трябва да ви кажа също, че на 9 Юли предстои подобна селска разпродажба и в Хотница. Ако сте чували за прословутите хотнишки водопади – това е. А що се отнася за Драгижево следващите подобни пазари ще се проведат на 30 Юли. Подробен график за предстоящите дати можете да намерите тук.

Ако все още не сте посещавали подобно мероприятие, или пък сте фен на разпродажбите организирани от Shedd, при всички положения си заслужава да си направите един road trip и да си изкарате славно!

P. S. Тъй като доста неща останаха не продадени, ако някой хареса нещо – има рокли, чисто нови бански поне един кашон, чанти и обувки, при това внос от САЩ, нека ми пише на имейла на блога: kalina@midnightrain.net


When it comes to talk about the Englishmen, and Western Europeans in general, it is only natural to attribute entrepreneurial spirit to them, which is often manifested in various Bulgarian based and successfully run businesses. Camping Veliko Tarnovo, located in the village of Dragijevo, which is less than 15 km. from the old capital city off the main road to Varna is a brilliant example. Found and run by the lovely family of Nick and Nicky Kinson, the campsite is a paradise in the “middle of nowhere”, which is visited and loved by many. And this is a sure sign of their success, given the strong competition of the well-known village of Arbanasi, located 12-13 km. from Dragijevo. Nothing is spared or untought of at the campsite – a great infrastructure that gracefully blends with the beautiful environment without overwhelming it. Even for a spoiled princess like me, who is more of an all inclusive kind of girl than camping, the place is more than perfect. Wide, spacious, breathtaking views, a clean pool from which the birds secretly drink water, plenty of parking places for trailers and tents fitted with electricity and water, kitchen, bathrooms, eating places and even a laundry room. What more could a nomad need? Special initiatives, I would say. In a typical English style, the Kinsons organize every warm month of the year a special Car boot type of garage sale and open their doors to any vendor for a fee of 5 lv. You can sell whatever your soul wants except for food and drinks for direct consummation, because they have a mini restaurant. But you can sell for example, home-made sweets, cheese, milk, yellow cheese, honey. The list is long and hard to be exhaustive.

Селски пазар 7

The Car boot attracts all kinds of people, but its main function is to concentrate interesting representatives of the foreign diaspora in Bulgaria. 70% of the visitors and sellers are foreigners. Smart and interesting, everyone has a compelling personal story, rich experience in traveling the world, unusual work or personal business. Being part of the market  was an important priority for me. How I managed to organize and fit it in my schedule is still not clear to me. Between my business (which for my joy continues to grow and becomes more and more successful every day), the holiday in Antalya, Turkey last week and the additional commitments, my participation as a salesman was hanging in the air. But I persisted and though late on Sunday morning on June 25, 2017, I opened my cool white hanger from Ikea, which is a proud possession of every self-respecting blogger, and exposed my merchandise. Selling, however, was not easy at all. First, the Sahara-like heat greatly restricted the number of visitors, and second, the lack of any natural shade made me melt in my own sauce, so to speak. The labels and packages I ordered more than a month ago from aliexpress.com along with Mickey and Minnie Mouse phone cases had not arrived yet. And they are still not here! So, I had to deal with the situation with what I had on hand. Something I do not like at all. 

My participation in the Car boot, however, was very worth it. I sold only one super expensive bag and absolutely nothing else, but I met great people: a Dutchman whose name I can not recall, Andy, Elizabeth from Dragijevo and a bunch of other super nice, smart and open to conversation and business people. 

Селски пазар 8

I could not go to the market and just sell, could I? I had to contribute to the revenue of the other colleagues and lucky enough, my sales neighbor, a nice Englishman was selling not only interesting English foods directly imported from the UK but also brand new books in English, and top titles from the bestselling lists for 5.50 leva per piece! There is no such price! Nor such a selection at least within 100 km radius of my central Bulgaria. For a person like me who is a proud owner of a genuine English-language library with over 150 paper titles, having the opportunity to buy new books at such a low price was a real jackpot. Now the book of James Patterson – London bridges is quietly sitting on my bedside table. But that, friends, is not everything! The Englishman (a thousand apologies that I can’t recall his name) has his own website http://englishpaperbacks.com, where all available books are listed and easy to buy. They come via courier to anywhere in our country and all payments are made upon delivery. Brand new books are also accompanied by elegantly used ones in excellent condition, as well as various greetings cards for just 1.00 lev, magazines with crossword puzzles of 3.00 lv. and a rich selection of foods as I already mentioned above. For my greatest joy there are also many children’s books starting at 2.60 lv.

Селски пазар 9

Sellers are diverse in character and by products they offer. You can find fresh homemade cheese, quality white and red wine, interesting clothes, art objects, often even hand made. For all second hand lovers, me included (I am thinking to dedicate a few posts about it), this place is a dream come true. As the campsite has an exemplary pool, every such sale ends in it. You sweat during the bargaining and then relax in the cool water. I must mention the iron rules in the campsite. The pool has 60 people capacity that can not be exceeded, i. e. they stop to accept new customers when it reaches the maximum. In this connection, it is best to make a reservation in advance, especially for weekends and when you have more than 3 people coming. They accept reservations by phone or as a Facebook message. The rules also apply to the working hours – from 10:00 am. to 20:00 pm. you are allowed to bathe then kindly invited to get out of the water. Needless to say, the level of cleanliness and maintenance of the areas is superb. It does not look like the typical “rural” pool with 1000 people inside, piles of empty glasses and bottles of alcohol casually dropped anywhere.

Селски пазар 10

Undoubtedly, apart from the outstanding infrastructure and good food, the networking remains the most valuable thing because of the contacts with interesting people you can meet there. I personally met Andy Faulkner from http://www.laser-show.com/, who is a specialist in 3D mapping, laser show programs and etc. I can not wait to learn more about his interesting business next week when he will be visiting.

Селски пазар 11

I must also tell you that there is a similar car boot in Hotnitsa on July 9-th. If you’ve heard of the notorious Hotnitsa waterfalls – that’s it. As for Dragijevo, the next similar market will be held on July 30-th. A detailed schedule for the upcoming dates can be found here.

If you have not attended such an event yet, or you are a fan of Shedd‘s bazaar blogger sales, it is worth it doing a road trip and have an amazing time!

P. S. Since a lot of the stuff I was selling remained unsold – dresses, skirts, hand bags and accessories, brand new bathing suits at least a dozen, even shoes from the USA, and a real Kate Spade wallet, please e-mail me at kalina@midnightrain.net and I will be happy to send you pictures.

No Comments

Leave a Reply