About Me

Kalina – project manager.
I like fashion, books, green tea and travel. I love good Bulgarian food and traditional folklore music.

Калина – проектен мединжър.
Харесвам модата, книгите, зеления чай и далечните дестинации. Обичам хубавата българска храна и народната музика.