#MidnightSpring – Сияеща кожа с Clarins

сияеща кожа 1Когато навън е толкова топло и прекрасно, и английският дъжд се е пренесъл с любезната си постоянност извън нашите географски ширини, е тъкмо времето да седнем и да си поговорим за новите открития за сияйна кожа. И имам какво да си признавам. Като една изневяра! За пръв път от поне 10 години насам си купувам продукти за грижа за кожата на лицето на различна от Clinique марка. Върви, че разбери как стана това. Но, в своя защита само ще спомена, че все пак въпросните тубички, бурканчета и флакончета с елегантния надпис на Clinique все още заемат най-голямото място на тоалетката ми и в сърцето ми, но леко разбутани от ето тези нови попълнения на Clarins.

Събрани в бюджетна кутия, с цел неуспешно да намалят вината за изхарчването на една камара с пари, са 3 добре съчетани помежду си продукта, които си пасват като парченца от пъзел, сглобяващи една картинка. Измиваща пяна за лице, дневен крем и нощен крем, всички еднакво въоръжени с чудотворни съставки да се сражават срещу първите признаци на стареене – отпусната кожа и фини бръчки.

Насочени са към дамите над 30 (моя милост включително) и покриват доста широк диапазон от типове кожа – нормална към комбинирана и всякакъв вид. Силно клонят по характер към универсални продукти и чистосърдечно мога да кажа, че си отговарят на претенциите, въпреки познатият ви мой скептицизъм за качеството на козметиката, продавана в България. Този комплект беше закупен от магазин Douglas в Сердика център и представляваше най-доброто съотношение “цена-количество”.

сияеща кожа 2

When your have a blogging hobby that requires sit and write time in front of the computer for an extended periods of time, after you have already worked 12-18 hour days, it is hard to keep up. I surely prefer the outdoors, the pool, my bike, walks or the sea side and somehow the laptop is left behind. Now, with the sun is gloriously shining and graciously moved away the stubborn English rain, and I have successfully passed yet another set of deadlines, it’s time to sit down and talk about the new discoveries for glowing skin. And do I have something to admit?! For the first time in at least 10 years I have cheated on Clinique as my go to skin care brand. Still can’t quite figure out how that happened. But, in my defense, I will only mention that the tubes, jars and bottles in question, with the Clinique’s elegant logo on, still occupy the largest space on top of my dresser and in my heart, but were slightly pushed back from these new Clarins additions.

Smartly put in a budget box in order to unsuccessfully reduce the guilt feeling for the spending a shameful amount of money, there are 3 well-matched products that fit like puzzle pieces forming a picture. Facial cleanser, day cream and night cream, all equally armed with miraculous ingredients to fight the first signs of aging – sagging skin and fine wrinkles.

They are targeted for ladies over 30 (me included) and cover a wide range of skin types. They strongly tend towards being universal products, and I can say honestly that they meet their marketing claims, despite my well-known skepticism about the quality of the cosmetics sold in Bulgaria. This particular set was purchased from Douglas store in Serdika Center and was the best value for money option.

Идеята на тази умна по рода си покупка беше да интегрира елементи за борба с ранните признаци на стареене с останалите ми продукти, като ги допълни и надгради. Използвам ги вече повече от месец и мога да кажа, че съм силно впечатлена от нощния крем Multi-active nuit. Жалко, че е само 15 мл., но е пълен с вълшебни съставки, които наистина оставят видими резултати от по-освежена, по-стегната и гладка кожа всяка една сутрин, когато предходната вечер съдържанието на тубичката се е материализирало на лицето ми. Жали кожата, като същевременно й дава необходимите антиоксиданти, с които да се регенерира и тонизира за общ благотворен ефект.  Дали ще извърши чудеса от храброст върху бръчките? Това зависи изцяло от състоянието на кожата и на общата грижа полагана за нея в тийнейджърските и младежките години. Тъй като аз съм хем прокълната, хем благословена с комбинирана към мазна кожа, която е повече от известна със свойствата си да е благодатна среда за уголемени пори, черни точки и пъпки, но пък за сметка на това да старее най-бавно от всички типове кожа, то изначално започнах със значително добра основа. Тук-таме по някоя бръчка, най-вече около очите и основният проблем – назолабиалните бръчки. Сигурна съм, че са се появили от непрекъснатия порой от думи, които валят като водопад. Или от смях. Дано да е от второто. 

The idea behind ​​this clever purchase was to integrate elements to combat the early signs of aging with my other products by completing and upgrading them. I have been using the set for more than a month and I can say that I am very impressed with the  Multi-active nuit night cream. It is such a pity that it is only 15 ml., but it is full of magical ingredients that really leave visible results of a refreshed, firmer and smoother skin every morning when I applied it on my face the previous night. It is gentle to the skin while giving it the necessary antioxidants to regenerate and tone for an over-all beneficial effect. Will it perform miracles on the wrinkles and make them disappear? This depends entirely on the condition of the skin and on its general care in the years before. Since I have been both cursed and blessed with combination to oily skin, which is notoriously known for the enlarged pores, blackheads and pimples, but being the slowest to age, I started with well-taken skin to begin with. Here and there, some wrinkles, especially around the eyes and the main problem – the nasolabial wrinkles. I’m sure they have emerged from the non-stop flood of words raining like a waterfall. Or with laughter. I chose to believe is the laughter.

Попълва фините линии и неутрализира тези мимически потъвания, което за мен са достойнства на продукта, които го отвеждат в две категории: а/ любими продукти и б/ купи многократно.

It fills the fine lines and neutralizes these mimicking wrinkles. Those two results show the merits of the product and put it in two categories: a/ favorite products and b/ buy again.

Измиващата пяна е с лека, въздушна консистенция, добре се разпенва и е с любимия ми 2 в 1 ефект. Става както за ръчно почистване, така и за усилената работа на Кларисоника /за него можете да прочетете подробно тук/. Има силата да почиства грима и нечистотиите натрупани през дългия ден, като същевременно не лишава кожата от важните съставки като влага. Не причинява раздразвания или усещане за странен филм, нанесен на повърхността й. Удобен е за пътувания и малко количество стига за доста време. Аз го използвам като алтернатива на гелът на Murad против акне и смело мога да твърдя, че е качествен продукт, в който си заслужава да се инвестира.

The foaming cleanser is lightweight, airy, well foamed and has my favorite 2 in 1 effect. It is suitable for both manual cleansing and the Clarisonic /you can read about the cleaning device here/. It has the power to remove the accumulated over the long day makeup and dirt, while not depriving the skin of its important ingredients such as moisture. It does not cause irritation or leave a strange film on the skin’s surface. A little of the product goes a long way and the simple packaging makes it a great travel companion, even in the carry on luggage.  I use it as an alternative to Murad’s anti-acne gel cleanser and I can bravely claim it to be a quality product worth investing in.

Най-голям по размер и съдържание е дневният крем с антиоксиданти, подходящ за всички типове кожа. Един добър крем, който да се носи дневно, на задължително в комбинация със слънцезащитен фактор от горе. Лично за мен е ок, не е силно впечатляващ, но със сигурност не е и лош. Има лек аромат, който, въпреки че не е натрапчив се усеща. Или аз го усещам, понеже мога да засрамя всяко полицейско куче Рекс по обоняние и навикът от годините използвани продукти на Clinique, които не съдържат аромати е оставил трайни следи. Кожата ми го понася добре – не реагира бурно, като за въстание, порите не се уголемяват или запушват, не заприличвам на лъщяща диско топка. Това, вярно, са странични ефекти, но много, много важни. Един крем е в състояние да реши един кожен проблем, като натвори поне три други. Комплексният ефект е жизнено важен в случая, когато искаш с един куршум да убиеш поне 3 заека /образно казано, защото никой не иска да убива зайци, особено аз/. По отношение на борбата с бръчките е по-малко ефективен, поне видимо за мен, от нощния крем. Но трябва да взимаме под внимание и обстоятелствата, като сън и почивка, които със сигурност допълват ефекта на нощните кремове и серуми, а стресът и слънцето през деня не помагат особено на дневните. С две думи – добър продукт, но не изключителен.

The largest in size and content product is the day cream with antioxidants, suitable for all skin types. A good cream that can be worn daily, but mandatory in combination with a sunscreen on top. It’s an ok moisturize for me, being not overly impressive, but it is certainly not bad. There is a slight scent to it. Nothing over the top, but since I can put any police sniffy dog to shame with my smelling abilities, I can clearly detect it. For people who are used to unscented products, like me, you will need time to adapt with this one. My skin tolerates it well – it does not react violently like a revolt, the pores do not enlarge or clog, and I do not look like a glittering disco ball. These, of course, are side effects, but crucial in their importance. One facial moisturizer might be able to solve one skin’s problem, but creating at least three others. The complex effect is vitally important when you want to kill at least 3 rabbits with a bullet, so to speak. In terms of fighting wrinkles it is less effective in direct comparison to the night cream. But we also have to take into account the circumstances, such as sleep and rest, which certainly complement the effect of night creams and serums, while stress and sun during the day do not really help the day moisturizers. Said in short, a good product, but not exceptional one.

Мини лип-глосчето беше бонус към покупката. Ултра мек апликатор, едва забележим нежно-розов цвят, който се усеща приятно на устните, не е лепкав и със сигурност няма да привлече като магнит няколко косъма от косата. И тъй като се оказа толкова приятен на вкус и за носене, а и е значително универсален цвят, беше откраднат от сестра ми. Имам известни подозрения, че вече е останала само опаковката. Но така става с краденето – налага се после да си купиш същия продукт в по-голяма разфасовка.

The mini miss-gloss was a bonus to the purchase. Ultra soft applicator, barely noticeable soft-pink color, non-sticky texture, feeling good when on the lips. And since it was such a great product, it was stolen by my dearest sister. I have some suspicions that only the packaging is left. But that’s how it works – you have to buy the same product in a larger package when you steel mini sizes, don’t you?

No Comments

Leave a Reply