Блогът на 1 година | The blog turned 1

През м. Август блогът стана на 1 година!

Трудно ми е да повярвам, че в действителност това време е минало. Струва ми се едва вчера, когато се сблъсках за първи път с WordPress и подготовката на първата статия. И като всяко начало и това беше изпълнено с предизвикателства и множество неизвестни. Особено снимките. Имах ясна представа какво трябва да се получи като дизайн, визия и качество, но ограничените ми познания по фотография, както и наличната снимачна техника не позволяваха на онзи етап да постигна желаното. Наложи се да се запиша на курс по фотография – специални благодарности и адмирации към Пенчо Чуков, който в рамките на 2 дена внесе ред в хаотичните ми знания и ми помогна да бъда по-добър фотограф. Сега, цяла година по късно, снимам свободно и след броени дни ще разполагам с нов фотоапарат и нови обективи. Нямам търпение!

Какво се случи през тази една година и за какво съм благодарна:

– успях да споделя с Вас 45 статии, написани и на български и на английски език на теми, които са важни за мен  и съм благодарна за всички читатели, които са се спрели да ги прочетат;

– научих основите на фотографията и  с тях получих свободата да правя по-добри снимки. Специални благодарности и на човека, чийто фотоапарат използвам за безрезервната вяра и подкрепа и за това, че запали искрата на фотографията в мен;

– научих доста неща за WordPress и как се прави блог;

– имах възможността да работя с интересни и креативни уеб дизайнери и фотографи, които внимателно слушаха идеите ми и ги реализираха на практика;

– създадох специална страница във Facebook, посветена на блога, която се развива добре и е още един начин за интерактивна комуникация с вас;

– имах удоволствието да се запозная и с други български блогове, които оставят светла диря в онлайн пространството – http://www.lmkstyle.com, www.polinasofia.com, http://petpandablog.com, http://desiveleva.com

– и най-важното – излязох от собствената си зона на комфорт – за да направя и поддържам блогът трябваше да науча твърде много нови неща. Някои от тях бяха толкова специфични, че се налагаше да търся под дърво и камък някой човек, който да ми помогне. Благодарна съм за всички видео материали, специализирани книги и информация, качени в интернет, които бяха неоценим помощник в този нелек път. Благодарна съм, че говоря чужди езици до степен, на която мога свободно да възприемам цялото това знание, достъпно онлайн. Благодарна съм за подкрепата на хората около мен, които нито веднъж не поставиха под въпрос новото ми начинаниe и усилията, които то изискваше.

Напълно съм наясно, че моят блог не е за всички. Някои ще го намерят за интересен, други за повърхностен. Но, моите усилия бяха насочени и ще продължат да бъдат към доставянето на висококачествен блог. Дори и съдържанието на статиите и предмета им да не допадат на посетителите, то визуално, графично и стилистично блогът няма да ги разочарова. И с риск да звуча като Виктория Бекъм когато говори за нейната модна линия – че създава дрехи и аксесоари с най-доброто възможно качество, и независимо дали дадена дреха е по вкуса ти, не можеш да кажеш, че е боклук. Същото важи и за малкото онлайн пространство, което аз обитавам.

Надявам се, през следващата година съдържането, визуалното преживяване и навигацията да стават по-добри в геометрична прогресия и вие да им се наслаждавате.

Честит рожден ден www.midnightrain.net! За мен е чест и удоволствие да съм тук!

cake3

Специални благодарности на Таня Хаджипеткова – Atlante за прекрасните снимки на торти, които са нейно собствено производство.


In early August my blog turned 1!

It is still difficult to believe that all those months have passed. It seems to me that only yesterday I faced the challenges of WordPress and writing my first article. And like every beginning this one was not always easy and was a bumpy road. Many things were not clear to me, especially the photos. I had this mindset, that I wanted to deliver great quality photographs. And not only that, but also creative, memorable visual images, that were pleasing to the eye and inspiring to the soul. Unfortunately,  I lacked both the skills and the knowledge and had a simple photography equipment that limited me from a technical point of view. Much to my rescue and delight came a training course in basic photography, done by the talented and well-spoken photographer Pencho Chukov, to whom I will be forever indebted for he has put order into my chaotic knowledge and I feel more confident know, taking photos. And in a short time, I will be a proud owner of a brand new camera and new lenses for even better pictures. I can’t wait!

What happened during that year and what I am thankful for:

  • I have managed to write in both Bulgarian and English language 45 different articles, dedicated to topics, relevant to me and I am thankful for all of my readers;
  • I have learned a lot about photography and have taken some great shots. I am especially thankful to my friend, who so generously lent me his DSLR camera and supported me unconditionally during my journey;
  • I have also learned a lot about WordPress – such a great platform for creating and maintaining blogs or websites;
  • I had the lovely opportunity to meet and work with exceptional web designers and photographers, who listened to me and put into practice my ideas;
  • I have created a special Facebook page, dedicated to the blog, that is doing well and is just one more way to interact with all of you;
  • I have stumbled upon many excellent Bulgarian blogs and I enjoyed them immensely – http://www.lmkstyle.com, www.polinasofia.com, http://petpandablog.com, http://desiveleva.com
  • And most importantly – I stepped out of my comfort zone, challenged myself to start doing something completely unusual and unknown. It has been a rewarding year in so many ways. I look in retrospect now and I could see my progress – how much I have learned, how much I have grown. I am thankful that I am able to use foreign languages to upgrade my knowledge and skills, thankful for all the free content, dedicated to blogging, available online. It has been a steady source of information to me and an invaluable support in number of though situations. More than anything, I am thankful to the people around me for their support and belief in me in that journey.

Having said all that, I am well aware that my blog is not designed for everyone. Some would love it, others would consider it shallow and pointless. But for what is worth, I thrived to provide a high quality blogging experience. Even if the article topics are not your cup of tea, you would not say that the overall blog is trashy. I will continue to dedicate my efforts to constantly improve the content, the visual and the navigational experience for those who stop at my humble online space.

I am looking forward to a new year of progress, of amazing new photos, of great articles. Of content and visual materials to inspire and motive you, to bring you joy and happiness for returning visits to this blog.

cake2

Special thanks to Tanya Hadjipetkova – Atalante for the lovely photos she provided of self-made cakes.

Happy birthday www.midnightrain.net! It is my pleasure to be here!