Политика за конфиденциалност

  1. Политика за конфиденциалност

      Midnightrain.net /“АРА Моторспорт“ ЕООД/  разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. При всяко посещение осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени. 

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

   Автентичните e-mail-и на  Midnightrain.net  са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@midnightrain.net”
Не са автентични и-мейли от Midnightrain.net, които изискват лична информация, или тези, които ви насочват към сайт, различен от Midnightrain.net

  1. Предпазване на лични данни

   Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в сайта, ще бъде обработена от „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД, със седалище в България, гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 23 чрез интернет страницата midnightrain.net. 

   Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

   Също така, „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.

„АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net запазва всякаква информация, поставена на сайта или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

   Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато поръчвате стоки от Midnightrain.net, за търсене на продукти в сайта, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в сайта или тогава, когато общувате с представители на Midnightrain.net.

   Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

   Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

   Данните, които Вие предоставяте, са: име, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).

   Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Midnightrain.net, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

   Също така, „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели.

   Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Midnightrain.net публикува реклами, съдържание или анализи, Midnightrain.net  може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерd по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв 

„АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

   Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт. Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси. Вътрешен анализ, предоставен от клиента. Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите от Midnightrain.net.
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга Midnightrain.net, след изтичането на определен период от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности.

   Ако желаете да не получавате реклами от Midnightrain.net, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Midnightrain.net, моля посетете страницата за отказване на абонамента.

   Midnightrain.net Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете във Midnightrain.net, преди да се отпишете.

   Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

   Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Midnightrain.net , които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Midnightrain.net.

  „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

   Достъпни на сайта данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa Midnightrain.net.

   Чрез извършване на ПОРЪЧКА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net и от партньори по договор на „АРА МоторспортЕООД чрез midnightrain.net за:

    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Midnightrain.net, и на трети лица, с които Midnightrain.net има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ. Участие в конурси, промоции;
    Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.) 

Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

За да осигури достъпа до ограничени раздели на сайта; Пазарни изследвания;
    Следене на продажбени данни.

  „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща, проучвания и анализи на продажбите. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

   „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

   На основата на една изпратена поръчка през midnghtrain.net, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

–       Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни се обработват или не

–       да се намесват при предоставянето на данни;

–       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

  1. Права за интелектуална собственост:

Съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този сайт (съдържание), са собственост на„АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net

Достъпът/използването на този сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от„АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му. Всяко изтегляне или копиране на информация в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net

Достъп/използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този сайт и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на „АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net.

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на сайт, без изричното писмено съгласие на„АРА Моторспорт“ ЕООД чрез midnightrain.net.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта midnightrain.net Дружеството „АРА МОТОРСПОРТ“ ЕООД няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.